Odkupujete pohledávky? V jakém intervalu se pohybuje cena?

DC GROUP se zabývá rovněž odkupem jak jednotlivých pohledávek, tak celých balíků. Cenu ovlivňuje více faktorů. K nacenění pohledávky (určení její bonity) je potřeba nejprve analyzovat stav dlužníka, způsob zajištění dané pohledávky, dále musíme znát výši a stáří pohledávky. Na základ ěvyhodnocení pak věřiteli sdělíme, zda je pohledávka bonitní k odkupu a za jakou cenu.

Zpět